مختار نیک مقام، مدیر آموزش و پرورش باغملک بیان داشت:جلسه ستاد امتحانات نهایی در سالن جلسات ساختمان اداری تشکیل شد.

وی افزود: یکی از عوامل تاثیر گذار در نتیجه آزمون‌های نهایی دانش آموزان، حوزه‌های برگزاری امتحانات است که باید از نظر نور، دما، آرامش و همچنین نظم جلسه برگزاری شرایط مطلوبی را داشته باشند.